Swallow-tailed Kite
Elanoides forficatus

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, March

 

Miami-Dade Co., FL, March

 

Miami-Dade Co., FL, March

 

Miami-Dade Co., FL, March

 

Miami-Dade Co., FL, March

 

Miami-Dade Co., FL, March