Monk Parakeet
Myiopsitta monachus

 

Miami-Dade Co., FL, February

 

Miami-Dade Co., FL, February