Mitred Parakeet
Psittacara mitratus

 

Miami-Dade Co., FL, February