Egyptian Goose
Alopochen aegyptiacus

 

Los Angeles Co., CA, May

 

Los Angeles Co., CA, May