Eastern Towhee
Pipilo erythrophthalmus

 

Highlands Co., FL, February

 

Highlands Co., FL, February

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, May

 

Miami-Dade Co., FL, May