Eastern Towhee
Pipilo erythrophthalmus

 

Highlands Co., FL, February

 

Highlands Co., FL, February